Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-16-041 BN


05-04-2016

DOSTAWA SPRZĘTU LABORATORYJNEGO -III

05.04.2016 – SIWZ : PDF
05.04.2016 – ogłoszenie : PDF
załączniki do pobrania
12.04.2016 – Pytania : PDF
12.04.2016 – zmiana ogłoszenia : PDF
Załączniki do pobrania po korekcie
25.04.2016 – ZP-12 : PDF
12.05.2016 – unieważnienie Pakietu nr 5 : PDF
12.05.2016 – WYNIKI : PDF

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM