Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-16-038UN


07-04-2016

Dostawa środków ochrony indywidualnej

07.04.2016 r. – Ogłoszenie: pdf
07.04.2016 r. – SIWZ: pdf
Załączniki do SIWZ: doc
12.04.2016 r. – Pytania 1: pdf
Załącznik nr 4 do SIWZ po korekcie: doc
28.04.2016 r. – Pytania 2: pdf
Załącznik nr 2 po korekcie: doc
16.06.2016 r. – Wyniki: pdf

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM