Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-16-037UN


06-04-2016

Dostawa elementów zespalających i rekonstrukcyjnych do zabiegów w obrębie twarzoczaszki

06.04.2016 r. – Ogłoszenie: pdf
06.04.2016 r. – SIWZ: pdf
Załączniki do SIWZ: doc
02.05.2016 r. – Pytania: pdf
17.05.2016 r. – Unieważnienie Pakiet nr 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9,10, 11: pdf
14.06.2016 r. – Wyniki – Pakiet nr 1, 6: pdf

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM