Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-16-034 BN


14-03-2016

Wykonanie okresowych przeglądów i konserwacji aparatury
medycznej – II.

14.03.2016 –  SIWZ : PDF
14.03.2016 – ogłoszenie : PDF
Załączniki do pobrania
18.03.2016 – Pytania : PDF
23.03.2016 – ZP-12 : PDF
24.03.2016 – unieważnienie Pakietów nr 1,2,3,4,5,6,7 i 8 : PDF
06.04.2016 – Wyniki : PDF

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM