Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-16-031UN


18-03-2016

DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO DIALIZ NERKOWYCH

18.03.2016 r. – Ogłoszenie: pdf
18.03.2016 r. – SIWZ: pdf
Załączniki do SIWZ: doc
04.04.2016 r. – Pytania 1: pdf
12.04.2016 r. – Pytania 2: pdf
Załącznik nr 8 SIWZ po korekcie: doc
28.04.2016 r. – Unieważnienie: Pakiet nr 7: pdf
08.06.2016 r. – Unieważnienie: Pakiet nr 11: pdf
08.06.2016 r. – Unieważnienie: Pakiet nr 2 i 12: pdf
08.06.2016 r. – Wyniki: pdf

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM