Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-16-030BN


16-03-2016

DOSTAWA SPRZĘTU DLA CENTRALNEJ STERYLIZATORNI

16.03.2016 r. – Ogłoszenie: pdf
16.03.2016 r. – Korekta ogłoszenia: pdf
16.03.2016 r. – SIWZ: pdf
Załączniki do SIWZ: doc
23.03.2016 r. – Zmiana treści SIWZ: pdf
23.03.2016 r. – Korekta ogłoszenia: pdf
23.03.2016 r. – Pytania: pdf
Załączniki do SIWZ po korekcie: doc
Protokół z otwarcia ZP-12: pdf
04.04.2016 r. – Unieważnienie – Pakiet nr 5: pdf
05.04.2016 r. – Unieważnienie – Pakiet nr 1, 2, 3: pdf
08.04.2016 r. – Wyniki: pdf

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM