Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-16-029BN


04-03-2016

DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, OPROGRAMOWANIA I SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH
04.03.2016  –  SIWZ:pdf
04.03.2016  –  OGŁOSZENIE:pdf
załączniki do pobrania
08.03.2016  –  odpowiedzi na pytania:pdf
15.03.2016  –  unieważnienie częściowe:pdf
05.04.2016r  –  WYNIKI:pdf
05.04.2016r  –  korekta wyników:pdf

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM