Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-16-028 UN


09-03-2016

DOSTAWA ODCZYNNIKÓW – II

09.03.2016 – SIWZ : PDF
09.03.2016 – ogłoszenie : PDF
załączniki do pobrania
25.03.2016 – Pytania 1 : PDF
25.03.2016 – Pytania 2 : PDF
14.04.2016 – ZP-12 : PDF
14.04.2016 – unieważnienie Pakietów nr 1,4,6,7,8,9,11,12,14,16 : PDF
15.04.2016 – unieważnienie Pakietów nr 5 i 13 : PDF
11.05.2016 – unieważnienie Pakietu Nr 2 : PDF
11.05.2016 – Wyniki : PDF

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM