Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-16-024 BN


25-02-2016

Wykonanie okresowych przeglądów i konserwacji aparatury medycznej

25.02.2016 – SIWZ : PDF
25.02.2016 – ogłoszenie : PDF
załączniki do pobrania
04.03.2016 – Pytania 1 : PDF
04.03.2016 – Pytania 2 : PDF
10.03.2016 – ZP-12 : PDF
10.03.2016 – Unieważnienie Pakietów nr 3,5,7,8,9,10,11,12 : PDF
14.03.2016 – unieważnienie Pakietów nr 2 i 4 : PDF
24.03.2016 – Wyniki : PDF

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM