Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-16-020UN


10-02-2016

DOSTAWA LEKÓW – 4
11.02.2016  –  SIWZ:pdf
11.02.2016  –  OGŁOSZENIE:pdf
załączniki do pobrania
16.02.2016  –  odpowiedzi na pytania:pdf
24.02.2016r  –  odpowiedzi na pytania:pdf
08.03.2016  –  odpowiedź na pytanie/zmiana siwz:pdf
załączniki do pobrania po zmianie siwz
korekta ogłoszenia:pdf
16.03.2016  –  korekta SIWZ:pdf
protokół z otwarcia ofert

12.04.2016  –  WYNIKI:pdf

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM