Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-16-019BN


02-02-2016

DOSTAWA MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH

02.02.2016r. – Ogłoszenie: PDF

02.02.2016r. – SIWZ: PDF

Załączniki do pobrania: doc

08.02.2016r. – Korekta ogłoszenia: PDF

08.02.2016r. – Zmiana terminu: PDF

09.02.2016r. – Pytania: PDF

12.02.2016r. – Unieważnienie pak. nr 6: PDF

04.03.2016r. – Wyniki: PDF

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM