Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-16-015 BN


03-02-2016

Dostawa sprzętu laboratoryjnego

03.02.2016 – SIWZ : PDF
03.02.2016 – ogłoszenie : PDF
Załączniki do pobrania
08.02.2016 – Pytania : PDF
08.02.2016 –skorygowane załączniki nr 3 i 5
12.02.2016 – ZP-12 : PDF
16.02.2016 – unieważnienie Pakietu nr 2 : PDF
18.02.2016 – unieważnienie Pakietu nr 4 : PDF
23.02.2016 – WYNIKI : PDF

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM