Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-16-012UN


04-02-2016

DOSTAWA RĘKAWICZEK DIAGNOSTYCZNYCH04.02.2016r. -Ogłoszenie: PDF
04.02.2016r. – SIWZ: PDF
Załączniki do pobrania: doc
16.02.2016r. – Odwołanie: PDF
16.02.2016r. – Treść odwołania: PDF
24.02.2016  –  ZMIANA SIWZ:pdf
załączniki do pobrania po zmianie
01.03.2016r. – Pytania: PDF
02.03.2016r. – Pytania2: PDF
22.03.2016  –  UNIEWAŻNIENIE P.4:pdf

20.04.2016 – Wyniki: PDF

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM