Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-16-006UN


21-01-2016

TRANSPORT PACJENTÓW DIALIZOWANYCH (bez opieki medycznej)21.01.2016r. -Ogłoszenie: PDF
21.01.2016r. – SIWZ: PDF
Załączniki do pobrania: doc
18.02.2016  –  odpowiedzi na pytania:pdf

18.03.2016  –  WYNIKI:pdf

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM