Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-16-005BN


13-01-2016

Dostawa urządzeń do aktywnej regulacji temperatury pacjenta

13.01.2016 r. – Ogłoszenie: pdf

13.01.2016 r. – SIWZ: pdf

Załączniki do SIWZ: doc

18.01.2016 r. – Pytania 1: pdf

19.01.2016 r. – Pytania 2: pdf

26.01.2016 r. – Wyniki: pdf

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM