Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-15-119UN


12-11-2015

DOSTAWA LEKÓW 13
12.11.2015  –  SIWZ:pdf
12.11.2015  –  OGŁOSZENIE:pdf
załączniki do pobrania
18.11.2016  –  odpowiedzi na pytania:pdf
19.11.2015  –  odpowiedzi na pytania:pdf
02.12.2015  –  odpowiedzi na pytania:pdf
09.12.2015  –  odpowiedzi na pytania:pdf
18.12.2015  –  odpowiedzi na pytania:pdf
04.01.2016  –  PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT:pdf
04.01.2016  –  unieważnienie częściowe:pdf
21.01.2016  –  unieważnienie częściowe:pdf
26.01.2016  –  unieważnienie Pakiet nr 43:pdf
26.01.2016  –  WYNIKI:pdf
01.02.2016  –  częściowe unieważnienie wyników:pdf
01.02.2016  –  ODWOŁANIE
01.02.2016  –  ODWOŁANIE
02.02.2016  –  WYNIKI 2:pdf
08.02.2016  –  UNIEWAŻNIENIE PAKIET Nr 43:pdf

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM