Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-15-118UN


12-11-2015

DOSTAWA LEKÓW 1212.11.2015  –  SIWZ:pdf
12.11.2015  –  OGŁOSZENIE:pdf
załączniki do pobrania
02.12.2015 – odpowiedzi na pytania:pdf
21.12.2015  –  odpowiedzi na pytania:pdf
protokół z otwarcia ofert:pdf
30.12.2015  –  unieważnienie częściowe:pdf
05.02.2016  –  WYNIKI:pdf
12.02.2016r. – Unieważnienie pak. nr 6: pdf

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM