Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-15-117UN


12-11-2015

DOSTAWA LEKÓW 11
12.11.2015  –  SIWZ:pdf
12.11.2015  –  OGŁOSZENIE:pdf
załączniki do pobrania
17.11.2015  –  odpowiedzi na pytania:pdf
18.11.2015  –  odpowiedzi na pytania:pdf
02.12.2015  –  odpowiedzi na pytania:pdf
23.12.2015 – Unieważnienie pak. nr 2: pdf
protokół z otwarcia ofert:pdf

19.01.2016  –  WYNIKI:pdf

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM