Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-15-116UN


12-11-2015

DOSTAWA LEKÓW 10
12.11.2015  –  SIWZ:pdf
12.11.2015  –  OGŁOSZENIE:pdf
załączniki do pobrania
18.11.2015  –  odpowiedzi na pytania:pdf
24.11.2015  –  odpowiedzi na pytania:pdf
02.12.2015  –  odpowiedzi na pytania:pdf
04.12.2015  –  odpowiedzi na pytania:pdf
08.12.2015  0  odpowiedzi na pytania:pdf
21.12.2015  –  PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT:pdf
02.02.2016  – WYNIKI:pdf

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM