Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-15-110BN


02-11-2015

Dostawa defibrylatora oraz urządzeń do aktywnej regulacji temperatury pacjenta

02.11.2015 r. – Ogłoszenie: pdf

02.11.2015 r. – SIWZ: pdf

Załączniki do SIWZ: doc

12.11.2015 r. – Pytania: pdf

02.12.2015 r. – Unieważnienie – Pakiet nr 2: pdf

02.12.2015 r. – Wyniki: pdf

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM