Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-15-109BN


23-10-2015

Dostawa 2 szt. elektrokardiografów – zestawu sprzętu do diagnostyki kardiologicznej

23.10.2015 r. – Ogłoszenie: pdf

23.10.2015 r. – SIWZ: pdf

Załączniki do SIWZ: doc

28.10.2015 r. – Pytania: pdf

06.11.2015 r. – Wyniki: pdf

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM