Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-15-107UN


26-10-2015

DOSTAWA LEKÓW – 726.10.2015 – Ogłoszenie: pdf
26.10.2015 – SIWZ: pdf
załączniki do pobrania
02.11.2015  –  odpowiedzi na pytania:pdf
04.11.2015  –  odpowiedzi na pytania:pdf
12.11.2015  –  odpowiedzi na pytania:pdf
02.12.2015  –  protokół z otwarcia ofert:pdf
02.12.2015  –  unieważnienie Pakiety 13,14,18:pdf
10.12.2015  –  korekta unieważnienia:pdf

18.12.2015  –  WYNIKI:pdf

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM