Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-15-104 BN


07-10-2015

Wywóz odpadów komunalnych oraz dzierżawa pojemników.

07.10.2015 – SIWZ:PDF
07.10.2015 – ogłoszenie:PDF
07.10.2015 – Załączniki do pobrania
27.10.2015 – WYNIKI:PDF

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM