Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-15-021BN


27-02-2015

DOSTAWA SPRZĘTU DO HEMODIALIZY

27.02.2015 r. – Ogłoszenie: pdf

27.02.2015 r.  – SIWZ: pdf

Załączniki do SIWZ: doc

06.03.2015 r. – Pytania: pdf

13.03.2015 r. – Unieważnienie – Pakiet nr 5: pdf

20.03.2015 r. – Unieważnienie – Pakiet nr 2: pdf

25.03.2015 r. – Wyniki: pdf

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM