Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-15-017BN


25-02-2015

DOSTAWA ODZIEŻY ROBOCZEJ, OBUWIA ORAZ ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ

25.02.2015 r. – Ogłoszenie: pdf
25.02.2015 r. – SIWZ: pdf
Załączniki do SIWZ: doc
LOGO: doc
27.02.2015 r. – Pytania 1: pdf
Załącznik nr 3 po korekcie: doc

03.03.2015 r. – Pytania 2: pdf

25.03.2015 r. – Wyniki: pdf

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM