Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-15-001UN


04-02-2015

DOSTAWA ODCZYNNIKÓW – 1
04.02.2015  –  ogłoszenie:pdf
04.02.2015  –  SIWZ:pdf
04.02.2015  –  załączniki do pobrania
23.02.2015 – pytania:PDF
25.02.2015 – pytania 2:PDF
12.03.2015 – zmiana treści SIWZ:PDF
25.03.2015 – ZP-12
31.03.2015 – Wyniki I:PDF
02.04.2015 – Unieważnienie Pakiet nr 7, 15:
02.04.2015 – Wyniki II: PDF
03.04.2015 – korekta wyników dla Pakietu nr 4:PDF
08.04.2015  –  WYNIKI III:pdf

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM