Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-14-111 UN


29-12-2014

Dostawa sytemu zamkniętego aspiracyjno – próżniowego wraz
z dzierżawą aparatu do odczytu OB.

 

29.12.2014 – SIWZ:PDF
29.12.2014 – ogłoszenie:PDF
29.12.2014 – załączniki do pobrania
13.02.2015 r. – Wyniki: pdf

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM