Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-14-100UN


28-11-2014

DOSTAWA LEKÓW  11
28.11.2014  –  ogłoszenie:pdf
28.11.2014  –  siwz:pdf
28.11.2014  –  załączniki do pobrania
17.12.2014r  –  pytania i odpowiedzi:pdf
08.01.2015  –  unieważnienie P. 13 i 15:pdf
26.01.2015  –  WYNIKI:pdf

27.01.2015  –  korekta wyników P.12:pdf

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM