Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-14-089 BN


17-10-2014

Remont systemu centralnej dystrybucji koncentratu kwaśnego wraz z systemem odpływów w Stacji Dializ.17.10.2014 – SIWZ:PDF
17.10.2014 – ogłoszenie:PDF
17.10.2014.- Przedmiar:PDF
17.10.2014 – Specyfikacja:PDF
28.10.2014  –  pytania i odpowiedzi:pdf
06.11.2014 – unieważnienie:PDF

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM