Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-14-083BN


06-10-2014

DOSTAWA URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH
powtórzenie unieważnionych części z postępowania ZP-14-074BN
06.10.2014  –  OGŁOSZENIE:pdf
06.10.2014  –  SIWZ:pdf
06.10.2014  –  załączniki do pobrania
10.10.2014 – Zmiana ogłoszenia I: pdf
10.10.2014 – Zmiana SIWZ I: pdf
14.10.2014 – Zmiana ogłoszenia II: pdf
14.10.2014 – Zmiana SIWZ II: pdf
15.10.2014 – Pytania: pdf
23.10.2014 – Unieważnienie Pakiet nr 2: pdf
28.10.2014  –  Unieważnienie Pakiet nr 4:pdf
28.10.2014  –  WYNIKI:pdf

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM