Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-14-080BN


06-10-2014

Dostawa sprzętu dla Centralnej Sterylizatorni

06.10.2014 r. – Ogłoszenie: pdf
06.10.2014 r. – SIWZ: pdf
Załączniki do SIWZ: doc
09.10.2014 r. – Pytania 1: pdf
13.10.2014 r. – Zmiana ogłoszenia I: pdf
13.10.2014 r. – Zmiana terminu I: pdf
15.10.2014 r. – Pytania II, zmiana SIWZ: pdf
15.10.2014 r. – Zmiana ogłoszenia II: pdf
Załączniki po zmianie SIWZ: doc
03.11.2014  –  unieważnienie częściowe:pdf
06.11.2014 r. – Wyniki: pdf

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM