Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-14-074BN


17-09-2014

DOSTAWA URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH
17.09.2014  –  ogłoszenie:pdf
17.09.2014  –  SIWZ:pdf
17.09.2014  –  załączniki do pobrania
18.09.2014  –  korekta ogłoszenia:pdf
22.09.2014  –  zmiana terminu składania ofert:pdf
24.09.2014  –  pytania i odpowiedzi, zmiana siwz: pdf
24.09.2014  –  druk OFERTA do pobrania
29.09.2014  –  unieważnienie pakiet 9:pdf
02.10.2014  –  unieważnienie pakiet 7 i 8:pdf
02.10.2014  –  WYNIKI:pdf
02.10.2014  –  UNIEWAŻNIENIE WYNIKÓW:pdf
06.10.2014  –  unieważnienie pakiet 3:pdf
06.10.2014  –  wyniki pakiet 6:pdf

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM