Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-14-073 UN


12-11-2014

Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów

12.11.2014-SIWZ:PDF
12.11.2014-ogłoszenie:PDF
12.11.2014-Załączniki do pobrania
21.11.2014 – pytania 1:PDF
26.11.2014 – zmiana treści SIWZ, zmiana terminu:PDF
28.11.2014 – ogłoszenie zmiana treści SIWZ, zmiana terminu:PDF
03.12.2014 – pytania:PDF
11.12.2014 – pytania 3:PDF
22.12.2014 – unieważnienie Pakietu nr 6:PDF
23.12.2014 – Wyniki część I:PDF
07.01.2015 – unieważnienie Pakietu Nr 7:PDF
09.01.2015 – Wyniki część II:PDF
12.01.2015 – Wyniki część III:PDF
30.01.2015  –  WYNIKI P.9:pdf
13.02.2015  – Zmiana wyników Pakiet nr 9: pdf

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM