Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-14-072BN


24-09-2014

Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą poziomego zbiornika ciśnieniowego

24.09.2014 r. – Ogłoszenie: pdf
24.09.2014 r. – SIWZ: pdf
Załączniki do SIWZ: doc
29.09.2014 r. – Pytania 1: pdf
30.09.2014 r. – Pytania 2: pdf
30.09.2014 r. – Zmiana ogłoszenia: pdf
07.10.2014 r. – Wyniki 1: pdf
08.10.2014 r. – Wyniki 2: pdf

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM