Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-14-071 BN


16-10-2014

Modernizacja systemu przyzywowego w Oddziale Chorób Wewnętrznym i Chemioterapii Onkologicznej.

16.10.2014 – SIWZ:PDF
16.10.2014 – ogłoszenie:PDF
16.10.2014 – Załącznik nr 10:PDF
16.10.2014 – Załącznik nr 11:PDF
29.10.2014 – pytania:PDF
01.12.2014 – unieważnienie postępowania:PDF

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM