Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-14-058BN


18-08-2014

Dostawa defibrylatorów
18.08.2014 r. – Ogłoszenie: pdf
18.08.2014 r. – Zmiana ogłoszenia: pdf
18.08.2014 r. – SIWZ: pdf
18.08.2014 r. – Załączniki do SIWZ: doc
22.08.2014 r. –  zmiana terminu składania ofert:pdf
22.08.2014 r. –  korekta ogłoszenia:pdf
25.08.2014 r. – Pytania 1: pdf
27.08.2014 r. – Pytania 2: pdf
02.09.2014 r. – zmiana terminu składania ofert: pdf
02.09.2014 r. – korekta ogłoszenia: pdf
04.09.2014 r. – Pytania 3: pdf
19.09.2014 r. – Wyniki: pdf

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM