Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-14-054 BN


05-08-2014

Dostawa rożnych artykułów biurowych

05.08.2014 r. – Ogłoszenie: pdf
05.08.2014 r. – SIWZ: pdf
05.08.2014 r. – Załączniki do SIWZ: doc
11.08.2014 r. – Pytania:pdf
11.08.2014 r. – Ogłoszenie o zmianie terminu:pdf
12.08.2014 r. – Załącznik nr 1 do SIWZ – po zmianach: doc
10.09.2014 r. – Wyniki: pdf

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM