Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-14-040UN


23-06-2014

DOSTAWA MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH oraz SERWET OPERACYJNYCH STERYLNYCH

23.06.2014 – Ogłoszenie: PDF

23.06.2014 – SIWZ: PDF

Załączniki do pobrania: doc

27.06.2014 – Zmiana SIWZ: PDF

07.07.2014 – Pytania 1: PDF

07.07.2014 – Pytania 2: PDF

10.07.2014 – Pytania 3: PDF

24.07.2014 – Zmiana SIWZ 2: PDF

Załączniki do pobrania po zmianie SIWZ: doc

29.07.2014 – Zmiana ogłoszenia: PDF

05.08.2014 – Unieważnienie – Pakiet nr 8: pdf

24.09.2014 – Wyniki: PDF

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM