Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-14-039BN


16-06-2014

DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH DLA BLOKU OPERACYJNEGO

16.06.2014 – Ogłoszenie: PDF
16.06.2014 – SIWZ: PDF
Załączniki do pobrania: doc
24.06.2014 – Zmiana terminu składania ofert:pdf
24.06.2014 – Zmiana ogłoszenia: PDF
26.06.2014 – Zmiana SIWZ:PDF
26.06.2014 – Pytania: PDF
07.07.2014 – Unieważnienie Pakietu nr 3, 5, 7: PDF
24.07.2014 – Wyniki: pdf

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM