Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-14-039A BN


18-08-2014

Dostawa wyrobów medycznych dla Bloku Operacyjnego

18.08.2014 r. – Ogłoszenie: pdf
18.08.2014 r. – SIWZ: pdf
18.08.2014 r. – Załączniki do SIWZ: doc
25.08.2014 r. – Pytania: pdf
05.09.2014 r. – Unieważnienie Pakietu nr 2, 3: pdf
09.09.2014 r. – Wyniki: pdf

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM