Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-14-037UN


04-06-2014

DOSTAWA ODCZYNNIKÓW  III ORAZ DZIERŻAWA AUTOMATYCZNEGO ANALIZATORA SEROLOGICZNEGO04.06.2014 r. – Ogłoszenie: pdf
04.06.2014 r. – SIWZ: pdf
04.06.2014 r. – Załączniki do SIWZ: doc
16.06.2014 r. –  pytania i odpowiedzi:pdf
27.06.2014 r. –  zmiana treści siwz:pdf
– zmiana treści siwz: doc
27.06.2014 r. – pytania i odpowiedzi:pdf
23.07.2014 r. – Unieważnienie – Pakiet nr 8: pdf
29.07.2014 r. – Wyniki: pdf

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM