Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-14-021 BN


26-03-2014

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania

26.03.2014 r. – Ogłoszenie:pdf
26.03.2014 r. – SIWZ: pdf
26.03.2014 r. – Załączniki do SIWZ: doc
01.04.2014 r. – Zmiana treści SIWZ: pdf
08.04.2014 r. – Unieważnienie Pakiet nr 1, 2, 3: pdf
08.04.2014 r. – Unieważnienie Pakiet nr 4: pdf

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM