Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-14-016UN


18-03-2014

DOSTAWA PREPARATÓW DEZYNFEKCYJNYCH

18.03.2014 – Ogłoszenie: PDF

18.03.2014 – SIWZ: PDF

Załączniki do pobrania:doc

03.04.2014 – Pytania: PDF

15.04.2014 – Zmiana terminu składania i otwarcia ofert: PDF

22.04.2014 – Zmiana ogłoszenia: PDF

22.04.2014 – Pytania 2: PDF

08.05.2014 – Zmiana SIWZ: PDF

08.05.2014 – Pytania 3: PDF

13.05.2014 – Zmiana ogłoszenia2: PDF

04.06.2014 – Unieważnienie Pak. 10: PDF

17.07.2014 – Unieważnienie pak. 2: PDF

21.07.2014 – Wyniki: PDF

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM