Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-14-006BN


05-03-2014

DOSTAWA  RĘKAWIC  CHIRURGICZNYCH
05.03.2014  –  OGŁOSZENIE:pdf
05.03.2014  –  SIWZ:pdf
załączniki do pobrania
10.03.2014  –  PYTANIA i ODPOWIEDZI 1:PDF
10.03.2014  –  PYTANIA i ODPOWIEDZI 2:PDF
12.03.2014  –  korekta ogłoszenia:PDF
12.03.2014  –  zmiana terminu:PDF
14.03.2014  –  PYTANIA i ODPOWIEDZI 3:PDF
28.03.2014  –  unieważnienie częściowe:PDF
03.04.2014  –  WYNIKI:PDF

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM