Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-13-137BN


20-12-2013

Dostawa urządzeń laboratoryjnych

20.12.2013 – SIWZ:PDF
20.12.2013 – ogłoszenie:PDF
09.01.2014 – pytania:PDF
13.01.2014 – pytanie 2:PDF
23.01.2014 – unieważnienie Pakietu nr 3:PDF
12.02.2014 – Wyniki:PDF

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM