Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-13-133UN


04-12-2013

Dostawa sprzętu do badań angiograficznych04.12.2013 – Ogłoszenie: PDF
04.12.2013 – SIWZ: PDF
20.12.2013 – Pytania: PDF
03.01.2014  –  Pytania 2:PDF
08.01.2014  –  załączniki do pobrania

24.01.2014 – Wyniki: PDF

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM