Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-13-132BN


22-11-2013

Dostawa przyłóżkowego aparatu RTG

22.11.2013 r. – Ogłoszenie: pdf
22.11.2013 r. – SIWZ: pdf
22.11.2013 r. – Załączniki do SIWZ: doc
27.11.2013 r. – Pytania1: pdf
28.11.2013 r. – Pytania 2: pdf
02.12.2013 r. – Wyniki: pdf

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM