Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-13-131BN


20-11-2013

Dostawa urządzeń myjąco – dezynfekujących oraz myjni ultradźwiękowej

20.11.2013 r. – Ogłoszenie: pdf
20.11.2013 r. – SIWZ: pdf
20.11.2013 r. – Załączniki do SIWZ: doc
26.11.2013 r. – Pytania: pdf
05.12.2013 r. – Wyniki: pdf

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM