Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-13-129BN


22-11-2013

Dostawa sprzętu komputerowego

22.11.2013 r. – Ogłoszenie: pdf
22.11.2013 r. – SIWZ: pdf
22.11.2013 r. – Załączniki do SIWZ: doc
28.11.2013 r. – Pytania: pdf
03.12.2013 r. – Unieważnienie Pakietu nr 3, 4, 5, 6, 7, 8: pdf
18.12.2013 r. – Wyniki: pdf

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM