Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-13-129A BN


31-12-2013

Dostawa sprzętu komputerowego

31.12.2013 r. – Ogłoszenie: pdf
31.12.2013 r. – SIWZ: pdf
31.12.2013 r. – Załączniki do SIWZ: doc
14.01.2014 r. – Pytania 1: pdf
15.01.2014 r. – Pytania 2: pdf
17.01.2014 r. – Zmiana SIWZ, Zmiana terminu: pdf
17.01.2014 r. – Zmiana ogłoszenia: pdf
30.01.2014 r. – Unieważnienie Pakietu nr 2, 3: pdf
14.02.2014 r. – Unieważnienie Pakietu nr 6: pdf
14.02.2014 r. – Wyniki: pdf

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM